Obchodní podmínky | Skútr vrakoviště

Obchodní podmínky

Zboží nabízené v internetovém obchodě Skutrvrakoviste.cz je použité a nevztahuje se na něj žádná zákonná záruka.

Na eshopu (www.skutrvrakoviste.cz) prodáváme pouze použité náhradní díly z maxiskútrů, které před demontáži odzkušujeme a vadné díly ekologicky likvidujeme. Pokud má díl nějakou vadu a přesto je v nabídce, poškození uvádíme do popisu, ceny náhradních dílů jsou naceňovány dle aktuálních ceníků originálních dílů -50% z ceny nového dílu, někdy i méně.Všechny ceny jsou uváděny včetně 21%dph, doklad posíláme elektronicky do 48hodin na Váš email, šetříme přírodu)..

Všechny naše použité díly prochází před odesláním pečlivou výstupní kontrolou. Zaručujeme 100% funkčnost v době prodeje. Pokud by se však stalo, že díl nebude funkční nebo nebude pasovat, vrátíme Vám peníze, pokud zašlete díl balíkem zpět bez dobírky do 14 dnů od doručení zboží. Peníze nemohou být vráceny v případě, že bude zboží jevit známky použití a opotřebení po koupi nebo bude-li díl poničený.

1. úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě firmy Ivo Kazlepka. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2. objednávka a uzavření kupní smlouvy

a)Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
b) Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
c) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
d)Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
e) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
f) Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu firmy Ivo Kazlepka, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

3. způsoby a ceny doručení

Osobní převzetí na prodejně - zdarma

Balík do ruky - 200 Kč s DPH

Balík na poštu - 200 Kč s DPH

Doprava na Slovensko (WEDO balík do ruky) - 300 Kč s DPH

Doprava WEDO - 180 Kč s DPH

4. reklamace

a) Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu firmy Ivo Kazlepka a právním řádem platným v ČR.
b) Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu .
c) Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení bez známek užívání v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.
d) Při reklamaci musí zákazník vrátit díl zpět řádně zabalený s vytištěným dokladem, který mu došel na email a bez dobírky(pokud zašle zpět na dobírku, nebude díl přebrán).Po kontrole dílu bude zákazníkovi vrácena částka na účet, který musí také napsat do balíku, nejlépe na doklad od nás.

5. odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující (soukromá osoba, nikoli firma s IČ) má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. To neplatí v případě, že zákazník zboží přebírá osobně na pobočce. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě:

a) poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
b) dodávky zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
c) dodávky zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

6. práva a povinnosti prodávajícího

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad.
b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

7. práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu , na kterou má být objednané zboží odesláno.
b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
c) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

8. ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete v tomto dokumentu.

9. závěrečná ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
b) Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu Ivo Kazlepka, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
c) Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. Tento Nákupní řád nabývá účinnost 1.ledna 2007. Změny řádu vyhrazeny.

vyhledávání

výběr skútru

produkty podle typu

aktuální měna

CZK změnit

rychlý kontakt

Jsme na facebooku!

Způsoby dodání

Loga výrobců